Vytvoření marketingové strategie

Vize, strategie, cíle, záměry, rozpočet, nástroje … Jak se v tom všem vyznat? A kde začít? Sejdeme se s vámi tolikrát, kolikrát to bude třeba. Dáme vaší kampani nebo celému podnikání směr, vydefinujeme dílčí cíle a navrhneme kontrolní mechanismy pro vyhodnocování jejich plnění. Díky online strategii se dozvíte, jak máte podnikat a jaké kroky podniknout. Ukážeme také, jaká je v oboru konkurence a jak se jí daří. Upozorníme na kritická místa, ve kterých by mohlo dojít k problémům, a navrhneme preventivní opatření. Pomůžeme vám pochopit zákazníky. Chceme, abyste byli lepší než konkurence a abyste měli co nejdříve fungující, rozvíjející se business.

Proč mít online strategii?

Bez dobře promyšleného podnikání může dojít ke zbytečným investicím, nebo dokonce k nenaplnění cílů a následnému krachu firmy nebo jejich částí. Dobře vypracovaná strategie je živý dokument, se kterým pak můžete pracovat, kontrolovat, prověřit a ladit jednotlivé fáze businessu.

Ve kterém okamžiku je třeba mít hotovou strategii?

Většinou se podnikání skládá ze čtyř fází:

 • Vize
 • Strategie
 • Konání
 • Vyhodnocení

Buďte těmi, kteří se na žádné z nich nezaseknou. i k tomu vám pomůže dobře zpracovaná marketingová strategie.

Na co vám strategie odpoví?

Součástí výstupu z naší práce je nejen dokument „online strategie“, ale také dílčí analýzy, které se mohou lišit podle typu podnikání. Obecně lze říci, že se dozvíte následující informace:

 • Ujasníme, proč jste na trhu, a co chcete nabízet.
 • Ujasníme, kdo je vaše cílová skupina, případně ji doplníme.
 • Zjistíme, co dělá konkurence, v čem je lepší ona a v čem vy.
 • Zjistíme vaše i jejich konkurenční výhody – proč nakupovat u vás, proč podnikat s vámi a podobně.
 • Rozkryjeme váš business a rozdělíme si ho na jednotlivé segmenty.
 • U jednotlivých segmentů stanovíme priority.
 • Prověříme, jak doposud fungoval váš online marketing.
 • Prozkoumáme, jaké jsou silné stránky jednotlivých členů vašeho týmu, abychom zjistili, jaké máte kapacity a které části podnikání bude popřípadě potřeba posílit novými či externími kolegy nebo najatými specialisty a agenturami.
 • Rozdělíme provádění na fáze
 • Vydefinujeme cíle a dílčí cíle v rámci (nebo na konci) jednotlivých fází.
 • Navrhneme kroky a metody vedoucí ke splnění cílů. Může se jednat například o:
  • SEO – zajišťuje co nejlepší viditelnost ve vyhledávačích
  • Linkbuilding – je součástí SEO a složí k zviditelnění stránek pomocí externích i interních odkazů.
  • Práce se sociálními sítěmi – sociální sítě jsou vynikající jak pro propagaci produktů a služeb, tak pro budování značky
  • PPC reklamní kampaně – platíte za klik na reklamu, nikoli paušálně
  • Direct mailing – mailové kampaně (newsletter)
  • Tvorba webových stránek – mít kvalitní hlavní web je základem dobrého podnikání
  • Vytvoření podpůrných webů – weby, které podporují jednotlivé segmenty prodeje nebo služeb (realizujeme ve spolupráci s Proweby.cz).
 • Stanovíme, kdo bude za jednotlivé kroky vykonávat a kdo bude hlavou celého projektu, tedy projektovým manažerem.
 • Navrhneme, jak by se měly provádět jednotlivé kroky v čase, pomocí jakých nástrojů a kdy mají být dokončeny.
 • Vydefinujeme, kdo by měl tyto kroky provádět – my, vy, kteří lidé, nebo externí specialisté.
 • Vymyslíme, jak zachovat vzájemnou provázanost všech kroků a metod.
 • Definujeme mechanismy pro kontrolu a vyhodnocení cílů.
 • Stanovíme rozpočet pro jednotlivé fáze.

Cíle jsou splněny?

Hotovo není nikdy a nikdy nebude. Správný business se stále vyvíjí a pokračuje. Navazujeme s klienty dlouhodobou spolupráci a chceme se podílet na jejich podnikání i po dosažení cílů. Vyhodnocení a redefinice, to je to, co přichází po splnění cílů definovaných v prvotní strategii. Dalším úkolem může být například budování značky nebo její posilování.

Budování značky – víte jak na to?

 • Komunikujete správně se zákazníky?
 • Co chcete zákazníkům sdělovat?
 • Jakými kanály je oslovujete?
 • Hýčkáte si stávající zákazníky?

To a vše a mnohé další slouží k zlepšování pověsti vaší značky. Rádi vám vypracujeme také mediální strategii, neboli BMS brand media strategy.