Direct marketing

Direct marketing neboli přímý marketing je moderní komunikační způsob pro oslovování konkrétních potenciálních zákazníků. Tomuto typu marketingu vždy musí předcházet pečlivý výběr respondentů, aby nedošlo k poškozování značky nebo jakýmkoli právním problémům. Všechny takto zaslané nabídky musejí být co nejlépe personalizovány, tedy opatřeny jasnými znaky, které určují, že se nejedná o nezákonný SPAM.

Výhody přímého marketingu

  • Vynikající  možnosti zacílení – většinou se realizuje už tím, že jsou pečlivě sesbírány kontakty na potenciální uživatele.
  • Výsledky (čtenost) – jsou okamžitě, průběžně vyhodnocovány.
  • Efektivita vynaložených nákladů – lze ji snadno propočítat a případně vyladit systém oslovování klientů.
  • Kontakt se starými zákazníky – opakované oslovení klientů vede k udržování povědomí o Vaší firmě.
  • Tematické zacílení – každý zákazník může mít v databázi zaznamenáno, jaké informace chce dostávat.